Historik

100% drifttid
Inga händelser på ungefär en månad!
Avbrott
General / Company Website
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
General / Company Website
Inga händelser på 13 dagar!
Delayed analytics and Event-based Smart Flows
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 månader!
Avbrott
General / Documentation
Inga händelser på 3 månader!
Missing events in Analytics
GetSocial Services / Analytics